Reglement

Deelname aan de Rotary Santa Run houdt automatisch in dat u akkoord gaat met het onderstaand reglement.

• De organisatie behoudt zich het recht voor de route op bepaalde delen te wijzigen of de gehele Rotary Santa Run af te lasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten waarbij de loop redelijkerwijs geen doorgang kan vinden. In geval van aflasting vindt er geen restitutie plaats van het inschrijfgeld.
• Deelnemers dienen de aangegeven looproute te volgen.
• Instructies van vrijwilligers, verkeersregelaars en de organisatie moeten worden opgevolgd.
• Deelnemers zijn verplicht het startnummer goed zichtbaar, op de rug, te dragen. Het is niet toegestaan om zonder startnummer van de Rotary Santa Run mee te lopen.
• Er vindt geen restitutie plaats van inschrijfgeld bij het niet komen opdagen van de ingeschreven deelnemer.
• Deelname is voor eigen risico. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het zoekraken of beschadigen van persoonlijke eigendommen, noch voor enig persoonlijk letsel, ontstaan voor, tijdens of na het evenement.
• Hardlopers dienen er zich van bewust te zijn dat het parcours niet uitgezet is voor een ‘echte’ hardloopwedstrijd en dienen derhalve extra alert te zijn op obstakels en mede weggebruikers. De Rotary Santa Run is een fun-loop voor Jong en Oud.
• Voor situaties waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie van de Rotary Santa Run.

September 2019